Tevékenységünket a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a vonatkozó jogszabályi rendeletek, valamint a munkáltatóknál érvényben lévő Munkavédelmi Szabályzat szerint végezzük.

Munkaköri alkalmassági vizsgálataink:

  • D, C, B, A kategóriás vizsgálatok

Alkalmassági vizsgálati díjaink a jogszabályban meghatározott mindenkori térítési díjnak megfelelőek (ITT)

Foglalkozás egészségügyi alapszolgáltatásaink:

 • a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok, az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése;
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása;
 • a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálata szerződésben – a helyi körülmények figyelembevételével – meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás;
 • külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok;
 • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítás;
 • külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok;
 • megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezése;

Foglalkozás egészségügyi kiegészítő szolgáltatásaink:

Közreműködünk a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített, a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. §-a szerinti munkáltatói feladatok ellátásában.

Kényelmi szolgáltatások, kedvezmények:

 • Árgarancia:A megkötött szerződésekre a soron következő évekre árgaranciát vállalunk, munkavállalói létszámtól függő mértékben (jogszabályi változatlanság esetén).
 • A XVII. kerületben és M0 mentén működő cégeknek: A XVII. kerület és M0 mentén működő munkáltatók, vállalatok tevékenységét egyedi kedvezményes lehetőségekkel támogatjuk.

Foglakozás egészségügyi szolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlatunkat a teljes igény alapján alakítjuk ki.

Vállalati megkeresés esetén ajánlat kérés, további információk

 

Előjegzés szükséges!

Bejelentkezés:

Magánrendelésre: 0630-268-2168

 

This will close in 0 seconds